Na czym polega sekret elementów filtrujących Black Berkey®?

Subtelna różnica

Zastanawiać można by się jak, i czy w ogóle jest to możliwe, aby zaledwie 2 niewielkie elementy filtrujące były w stanie przefiltrować prawie 23000 litrów wody bez konieczności ich wymiany, podczas gdy wydajność filtrów, wkładów, czy złóż filtrujących stosowanych w powszechnie spotykanych rozwiązaniach wynosi zaledwie 100 lub 200, czasem tysiąc litrów..

Zagadką mogłoby być również, co miałoby sprawiać, że elementów filtrujących nie trzeba wymieniać na nowe czasami nawet przez 10 i więcej lat bez utraty ich skuteczności, kiedy w innych popularnych produktach dostępnych na rynku wymiana filtra/wkładu konieczna jest najpóźniej po roku, częściej jednak maksymalnie po 6 miesiącach, a w wielu dzbankach filtrujących już po upływie 30 dni.

Jakim sposobem w końcu te niepozorne, nieskomplikowane konstrukcyjnie, wydawałoby się elementy filtrujące, bez żadnego wsparcia preparatami chemicznymi czy promieniami UV miałyby zatrzymać tak mikroskopijnej wielkości organizmy jakimi są wirusy i bakterie, a nawet odfiltrować rozpuszczony w wodzie czerwony barwnik spożywczy, by stała się ona znowu czysta i zdrowa oraz klarowna niczym kryształowe szkło?

3 etapy filtracji

Na to, co wyróżnia elementy filtrujące Black Berkey® i sprawia, że każdy z nich może przefiltrować ponad 11 tysięcy litrów wody, oraz że nawet po latach nie tracą one swoich właściwości, składają się wyjątkowe cechy użytych do ich wytworzenia komponentów, opatentowana struktura ich mikroskopijnych porów oraz sposób, w jaki zanieczyszczona woda poddawana jest filtracji. To właśnie te właściwości zapewniają elementom Black Berkey® długą żywotność, wyjątkowo dużą wydajność oraz nieprzeciętną skuteczność.

1. Mikrofiltracja
Pierwszą linią obrony jest skład elementów filtrujących Black Berkey®, wykonanych z więcej niż sześciu różnych typów mediów - wszystkie zbudowane w bardzo zwartej matrycy zawierającej miliony mikroskopijnych porów. Pory te są tak małe, że wytwarzają to, co nazywamy "Ścieżką Krętą", przez którą patogenne bakterie, cysty, pasożyty, herbicydy, pestycydy, rozpuszczalniki organiczne, lotne związki organiczne, detergenty, zmętnienie, muł, osady i minerały osadowe, nieprzyjemne smaki i zapachy nie mają jak się przedostać. Ścieżki te są bowiem tak małe, że już przy niewielkim ciśnieniu grawitacyjnym zanieczyszczenia tego rodzaju fizycznie nie mają możliwości przedostania się przez nie i zostają w nich uwięzione, a tym samym wyeliminowane z wody pitnej, zaś są substancje rozpuszczone - jony i niejonowe związki chemiczne, w tym witaminy i niektóre rozpuszczalne białka - są przez nie przepuszczane. Proces ten znany jest jako mikrofiltracja.

2. Adsorpcja i Absorpcja
Po drugie, struktura elementów filtrujących Black Berkey® zapewnia i wykorzystuje unikalne właściwości adsorpcji i absorpcji. Adsorpcja działa w celu stworzenia bariery jonowej podobnej do napięcia powierzchniowego. Ta bariera jest doskonale dopasowana do mikroporowatej struktury filtra i skutecznie pozwala drobnym porom na blokowanie zanieczyszczeń wody mniejszych, niż sam rozmiar porów. Ten proces blokowania sprawia, że filtr wody Berkey® może usuwać nawet submikronowej wielkości wirusy, których bez użycia nieprzyjemnych substancji chemicznych, takich jak jod czy chlor, bądź też napromieniowywania wody przy użyciu lamp UV, nie potrafią usunąć inne filtry do wody. Następnie jony metali ciężkich (cząsteczki mineralne), takie jak kadm, chrom, miedź, ołów, rtęć, aluminium i inne niebezpieczne metale ciężkie, są ekstrahowane z wody w procesie wymiany jonowej, gdzie przekształcane są za pomocą wiązań elektrycznych i przyciągane do medium filtrującego.

3. Efekt powolnej filtracji
Wreszcie, systemy Berkey® są tak skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń z wody ze względu na wyjątkowo długi "czas kontaktu". Inne systemy filtrujące polegają na poddaniu wody zwiększonemu ciśnieniu, które przepycha cząsteczki wody przez filtry przy ciśnieniu 4-6 atmosfer. Te cząsteczki wody stykają się z medium filtrującym tylko przez ułamek sekundy. Dla porównania, cząsteczki wody przechodzące przez strukturę składników Black Berkey® są delikatnie przyciągane grawitacyjnie i pozostają w kontakcie z filtrem przez stosunkowo długi czas. Dzięki temu elementy Black Berkey®, jako medium filtrujące mogą skuteczniej wychwytywać zanieczyszczenia. Ta zaawansowana technologia została opracowana, udoskonalona i sprawdzona na przestrzeni wielu lat rzetelnych badań i testów przeprowadzanych przez specjalistów od oczyszczania wody, naukowców i inżynierów. Szybkość przepływu wody i czas jej ekspozycji na elementy filtrujące Black Berkey® zostały skalkulowane i zoptymalizowane w celu uzyskania największej skuteczności i ilości usuwanych zanieczyszczeń, toksycznych chemikaliów i bakterii.