Płatności

W witrynie www.berkey.pl dostępne są następujące formy płatności:

  • przelew tradycyjny na rachunek w mBank
  • przelew błyskawiczny za pośrednictwem operatora PayPro S.A. lub PayNow (szybkie płatności mBank)
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora PayPro S.A. lub Bluemedia S.A.

 

W przypadku wyboru jako formy płatności:

  • przelewu tradycyjnego - numer rachunku i dane do wpłaty wyświetlone zostaną w formularzu płatności w trakcie procesu składania zamówienia
  • przelewu błyskawicznego, płatności Blik bądź płatności kartą płatniczą* - transakcja zakupu odbywa się na stronie Operatora płatności. Żadne poufne dane bankowe Nabywcy ani dane dotyczące kart płatniczych nie są udostępniane dla, ani administrowane przez Berkey Polska Sp. z o.o.
    * skorzystanie z formy płatności innej niż przelew tradycyjny, tj. zapłata przelewem błyskawicznym, kartą płatniczą lub Blik, wiąże się z pobraniem przez operatora płatności bezzwrotnej opłaty za realizację transakcji. Przy pozytywnej finalizacji transakcji zakupu opłata ta warunkowo pokrywana jest przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zakupu, poniesiona na rzecz podmiotu zewnętrznego jakim jest operator płatności kwota prowizji od transakcji nie podlega zwrotowi. Oznacza to, że przy dokonaniu płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności (w sposób inny niż przelewem tradycyjnym) i odstąpieniu przez Nabywcę od zakupu, zwrotowi podlega wyłącznie kwota rzeczywiście otrzymana przez Sprzedającego (w zależności od operatora płatności i formy płatności pomniejszona o wysokość prowizji od płatności w wysokości 0,9% - 1,5%).

 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:

  • z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą ze złożonego zamówienia.

 

Zamówienie zostaje anulowane:

  • jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nie nastąpiło.

 

 

Operatorem płatności błyskawicznych i płatności Blik jest właściciel marki PayNow: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

visa-mastercard