Płatności

W witrynie www.berkey.pl dostępne są następujące formy płatności:

  • przelew tradycyjny
  • przelew błyskawiczny za pośrednictwem przelewy24
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem przelewy24
  • płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem przelewy24

W przypadku wyboru jako formy płatności:

  • przelewu tradycyjnego - numer rachunku i dane do wpłaty wyświetlone zostaną w formularzu płatności w trakcie procesu składania zamówienia;
  • przelewu błyskawicznego, płatności kartą płatniczą bądź systemu ratalnego - transakcja zakupu odbywa się na stronie Operatora płatności. Żadne poufne dane bankowe Nabywcy ani dane dotyczące kart płatniczych nie są udostępniane dla, ani administrowane przez Berkey Polska Sp. z o.o.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:

  • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - z chwilą w wpływu na wskazany rachunek bankowy należący do Berkey Polska Sp. z o.o. kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia;
  • w przypadku płatności przelewem błyskawicznym lub kartą płatniczą - z chwilą otrzymania przez Berkey Polska Sp. z o.o. od Operatora płatności potwierdzenia zrealizowania płatności dotyczącej złożonego zamówienia;
  • w przypadku skorzystania z systemu ratalnego - z chwilą otrzymania przez Berkey Polska Sp. z o.o. od Operatora płatności potwierdzenia udzielenia kredytu dotyczącego złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje anulowane, jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a płatność nie wpłynęła na wskazany rachunek bankowy (w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu tradycyjnego) bądź nie została potwierdzona przez Operatora płatności (w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu błyskawicznego, karty płatniczej lub systemu ratalnego).

Operatorem kart płatniczych, płatności błyskawicznych oraz płatności w systemie ratalnym jest właściciel marki Przelewy24, firma PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.