Płatności

W witrynie www.berkey.pl dostępne są następujące formy płatności:

  • przelew tradycyjny na rachunek w mBank
  • przelew błyskawiczny za pośrednictwem operatora PayNow (szybkie płatności mBank)
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Bluemedia S.A.

 

W przypadku wyboru jako formy płatności:

  • przelewu tradycyjnego - numer rachunku i dane do wpłaty wyświetlone zostaną w formularzu płatności w trakcie procesu składania zamówienia
  • przelewu błyskawicznego, płatności Blik bądź płatności kartą płatniczą - transakcja zakupu odbywa się na stronie Operatora płatności. Żadne poufne dane bankowe Nabywcy ani dane dotyczące kart płatniczych nie są udostępniane dla, ani administrowane przez Berkey Polska Sp. z o.o.

 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:

  • z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą ze złożonego zamówienia.

 

Zamówienie zostaje anulowane:

  • jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nie nastąpiło.

 

 

Operatorem płatności błyskawicznych i płatności Blik jest właściciel marki PayNow: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

visa-mastercard