Płatności

W witrynie www.berkey.pl dostępne są następujące formy płatności:

 • przelew tradycyjny
 • przelew błyskawiczny za pośrednictwem operatora Przelewy24
 • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Przelewy24
 • płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem operatora Przelewy24

 

W przypadku wyboru jako formy płatności:

 • przelewu tradycyjnego - numer rachunku i dane do wpłaty wyświetlone zostaną w formularzu płatności w trakcie procesu składania zamówienia
 • przelewu błyskawicznego, płatności kartą płatniczą bądź systemu ratalnego - transakcja zakupu odbywa się na stronie Operatora płatności. Żadne poufne dane bankowe Nabywcy ani dane dotyczące kart płatniczych nie są udostępniane dla, ani administrowane przez Berkey Polska Sp. z o.o.

 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:

 • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - z chwilą w wpływu na wskazany rachunek bankowy należący do Berkey Polska Sp. z o.o. kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia
 • w przypadku płatności przelewem błyskawicznym lub kartą płatniczą - z chwilą otrzymania przez Berkey Polska Sp. z o.o. od Operatora płatności potwierdzenia zrealizowania płatności dotyczącej złożonego zamówienia
 • w przypadku skorzystania z systemu ratalnego - z chwilą wpływu na wskazany rachunek bankowy należący do Berkey Polska Sp. z o.o. kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia, wypłaconej przez Operatora płatności bądź powiązanej z nim instytucji kredytującej.

 

Zamówienie zostaje anulowane:

 • w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu tradycyjnego - jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a płatność nie wpłynęła na wskazany rachunek bankowy
 • w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu błyskawicznego lub karty płatniczej - jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a płatność nie została potwierdzona przez Operatora płatności
 • w przypadku wyboru jako formy płatności systemu ratalnego - jeżeli od chwili jego złożenia minęło 7 dni, a płatność nie wpłynęła na wskazany rachunek bankowy

 

 

Operatorem kart płatniczych, płatności błyskawicznych oraz płatności w systemie ratalnym jest właściciel marki Przelewy24, firma PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.