Elementy filtrujące Black Berkey® i filtry PF-2™ to dwa różne rodzaje mediów filtrujących, spełniające w procesie filtracji wody z Systemem Berkey® całkiem inne funkcje, jednak oba razem połączone ze sobą zapewniają maksymalną ochronę przeciw groźnym zanieczyszczeniom, mogącym znajdować się w naszej wodzie pitnej.

 

Podczas gdy elementy filtrujące Black Berkey® skutecznie usuwają bardzo szerokie spektrum powszechnie obecnych w wodzie zanieczyszczeń, filtry PF-2™ skupiają się wyłącznie na dwóch, specyficznych i niezmiernie trudnych do usunięcia z wody w inny sposób rodzajach związków: związkach fluoru i arsenu.

 

Elementy filtrujące Black Berkey® są filtrami autonomicznymi, co oznacza, że mogą zostać użyte w Systemie Berkey® samodzielnie, poprzez zamocowanie ich w przeznaczonych na to otworach górnej komory. Filtrów PF-2™ użyć można natomiast wyłącznie w połączeniu z elementami filtrującymi Black Berkey®. Ich instalacja jako jedynych w systemie filtrów nie jest możliwa, gdyż pełnią one rolę filtrów wspomagających, usuwając z wody związki fluoru i arsenu, które mogłyby nie zostać wychwycone przez główne elementy filtrujące.

 

Dlatego też instalacja filtrów pomocniczych PF-2™ nie odbywa się, jak to ma miejsce w przypadku elementów filtrujących Black Berkey®, poprzez ich zainstalowanie w górnej komorze systemu. Aby filtry PF-2™ właściwie mogły pełnić swoją rolę, instalowane są one PO filtrach głównych tak, aby przefiltrowana już w znacznej mierze przez elementy filtrujące Black Berkey® woda wpływała do filtrów PF-2™ i tu dodatkowo pozbawiona została związków fluoru i arsenu właśnie.

 

Podczas gdy czarne elementy Black Berkey® instalowane są "stojąc" w komorze górnej systemu, umocowane do nich u dołu filtry PF-2™ "zawieszone" są w komorze dolnej, co umożliwia filtrowanej wodzie kontakt kolejno najpierw z głównymi, a następnie z pomocniczymi filtrami. Dlatego, że filtry PF-2™ zanurzone są często w przefiltrowanej już wodzie komory dolnej, ich obudowy wykonane są z bezpiecznego, nieługującego polipropylenu nr 5, który nie zawiera BPA, dzięki czemu ich kontakt z wodą przeznaczoną już do spożycia nie wpływa na jej jakość.

 

Również wydajność obu rodzajów mediów filtrujących jest inna. Średnia ilość wody możliwej do przefiltrowania z jednym zestawem elementów filtrujących Black Berkey® (2 szt.) to nawet 22 700 litrów, przy czym elementy te nie mają ograniczenia czasowego. Wydajność 2 filtrów PF-2™ wynosi ok. 3785 litrów wody lub jeden rok, cokolwiek nastąpi wcześniej. W praktyce oznacza to najczęściej, że o ile elementy filtrujące Black Berkey® przy typowym użytkowaniu wymienione powinny być co kilka-kilkanaście lat, filtry PF-2™, ze względu na zachodzące w nich zaawansowane procesy filtracji fluoru i arsenu, podlegają wymianie po każdym roku.

 

Podsumowując, już same elementy filtrujące Black Berkey® stanowią potężne oręże w walce z licznymi zanieczyszczeniami wody, zaś połączenie ich siły z dodatkową funkcjonalnością filtrów PF-2™ pozwala na uzyskanie maksymalnej ochrony, również przeciwko znajdującym się w wodzie związkom, których czasami możemy nawet nie być świadomi. Należy jedynie pamiętać, że oba rodzaje mediów łączone są ze sobą zawsze jeden za drugim, dlatego też należy stosować je parami - tyle ile w systemie znajduje się elementów Black Berkey®, tyle też musi w nim być filtrów PF-2™.

 

Filtry wspierające PF-2™ usuwają:

  • Fluorki: fluorek sodu, fluorokrzemian sodu, kwas fluorokrzemowy (inaczej kwas fluorowodorowy)
  • Arsen: V i wstępnie utleniony arsen III
  • Inne resztkowe jony metali ciężkich

 

Aby zobaczyć, jakie szkodliwe pierwiastki, związki, bakterie, wirusy, zanieczyszczenia i inne zagrożenia usuwane są przez elementy filtrujące Black Berkey® przejdź TUTAJ