E.coli, Salmonella, fluor, pestycydy, chrom.. Jak pozbyć się ich z wody?

Pozbycie się w domowych warunkach bakterii, wirusów, metali ciężkich i innych groźnych zanieczyszczeń z wody pitnej nie tylko stało się możliwe, ale nie musi być też kosztowne. 

Wszystkie domowe filtry BERKEY wyposażone są teraz w ultra skuteczne i wydajne wkłady filtrujące zwane Black Berkey.
Laboratoryjnie potwierdzona została skuteczność eliminowania bądź znacznej redukcji przez nie ponad 240 rodzajów skażeń, zanieczyszczeń i zagrożeń mogących występować w wodzie. Poniżej znajdują się tylko najistotniejsze z nich.

Zobacz również: Wyniki testów laboratoryjnych

 

Wirusy (>99,999% - powyżej norm)
Kolifagi: MS2 Coliphage; Fr Coliphage.
Bakterie patogeniczne (>99,9999% - powyżej norm)
Bacillus atrophaeus (przedstawiciel wąglika); Raoultella terrigena (przedstawiciel bakterii chorobotwórczych); Pałeczki Salmonella Enterica.
Farmaceutyki (>99,5% - poniżej limitów wykrywalnych przez laboratoria)
4-tert-Oktylofenol; Paracetamol; Bisfenol A (BPA); Kofeina; Cyprofloksacyna; Erytromycyna; Ibuprofen; Naproksen Sód; Prymidon; Progesteron; Triclosan; Trimetoprym i wiele innych.
Trihalogenometany (usuwa do 99,8% - poniżej limitów wykrywalnych przez laboratoria)
Bromodichlorometan; Bromoform; Chloroform; Dibromochlorometan.
Minerały nieorganiczne (usuwa do ilości nie wykrywalnych przez laboratoria)
Chloramina; Chlorki; Chlor szczątkowy; wolny Chlor.
Pestycydy, herbicydy i pochodne (usuwa do ilości poniżej poziomu wykrywalności przez laboratoria)
1,1,1,2-Tetrachloroetan; 1,1,1-Trichloroetan (TCA); 1,1,2,2-Tetrachloroetan; 1,1,2-Trichloroetan; 1,1,2- Trichlorotrifluoroetan; 1,1-Dichloroetan (1,1-DCA); 1,1-Dichloroetylen (1,1-DCE); 1,1-Dichloropropen; 1,2,3-Trichlorobenzen; 1,2,3-Trichloropropan; 1,2,4-Trichlorobenzen; 1,2,4-Trimetylobenzen; 1,2-Dibromo-3-chloropropan (DBCP); 1,2-Dibromoetan; 1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoroetan (CFC 123a); 1,2-Dichlorobenzen; 1,2-Dichlorobenzen-d4; 1,2-Dichloroetan; 1,2-Dichloropropan; 1,3,5-Trimetylobenzen; 1,3-Dichlorobenzen; 1,3-Dichloropropen; 1,4-Dichlorobenzen; 2,2-Dichloropropan; 2,4,5-T; 2,4,5-TP (Silvex); 2,4-D; 2,4-DB; 2-Butanon (MEK); 2-Chlorotoluen; 2-Hexanon; 2-Metylo-2-propanol; Kwas 3,5-Dichlorobenzoesowy; 3-Hydroxycarbofuran; 4-Bromofluorobenzen; 4-Chlorotoluen; 4-Izopropylotoluen; 4-Metylo-2-pentan; 4-Nitrofenol; 4,4‘-DDD; 4,4‘-DDE; 4,4‘-DDT; 5-Hydroxydicamba; Aceton; Acenaftylen; Acifluorfen; Alachlor; Aldicarb; Aldicarb Sulfone; Aldicarb Sulfoxide; Aldrin; alpha-Chlordane; Ametryn; Antracen; Aroclor (1016; 1221; 1232; 1242; 1248; 1254; 1260); Atraton; Atrazyna; Baygon; Bentazon; Benzen; Bromacil; Kwas bromooctowy; Bromobenzen; Bromochlorometan; Bromometan; Butachlor; Butylat; Ftalan benzylu butylu; Karbaryl; Carbofuran; Tetrachlorometan; Karboksyna; Chloramben; Chlordan; Kwas chlorooctowy; Chlorobenzen; Chlorobenzyl; Chloroetan; Chlorometan; Chlorprofam; Chlorprofan; cis-1,2-Dichloroetylen; cis-1,3-Dichloropropen; cis-Nonachlor; Cycloate; Metylochloroftalan; Dalapon; Diazinona; Kwas Dibromooctowy; Dibromochloropropan (DBCP); Dibromometan; Dicamba; Kwas Dichlorooctowy; Dichlorodifluorometan (CFC 12); Dichlorometan; Dichlorovos; Diclorprop; Dieldrin; Dietylftalany; Dinoseb; Difenamid; Disulfoton; Disulfoton Sulfone; Disulfoton Sulfoxidea; Endryna; EPTC; Entoprop; Etylobenzen; Bromek etylenu (EDB); Fenamiphos; Fenarymol; Fluorobenzen; Fluoridon; gamma-Chlordane; Glifosat; Kwasy Halooctowe (HAA5); Heptachlor; Epoxyd Heptachloru; Hexachlorobenzen; Hexachlorobutadiene (CCC); Hexachlorocyclepentadiene; Hexazinone; Isophorone; Izopropylobenzen (Kumen); Lindan (Gamma-BHC); Merfos; Metiokarb; Methomyl; Methoxychlor; Methylcyclohexane-methane; Methyl Paraoxon; Methyl tert-Butyl Ether (MTBE); Metolachlor; Metribuzin; Mevinphos; MGK 264; Molinate; Monochlorobenzen; m-Xyleny; Naftalen; Napropamid; n-Butylobenzen; Norflurazon; n-Propylobenzen; Oxamyl; o-Xylene; Pebulate; Pentachlorophenol; Picloram; Prometon; Prometryn; Pronamidea; Propazine; p-Xylenes; sec-Butylbenzene; Simazyna; Simetryna; Stirofos; Styren; Tebuthiuron; Terbacyl; Terbufos; Terbutryn; tert-Butylobenzen; Tetrachloroetylen (PCE); Tetrahydrofuran (THF); Thiobencarb; Toluen; Toksafen; trans-1,2-Dichloroetylen; trans-1,3-Dichloropropen; trans-Nonachlor; Triademefon; Kwas Tribromooctowy; Kwas Trichlorooctowy; Trichloroeten (TCE); Trichloroetylen; Trichlorofluorometan (CFC 11); Tricyklazol; Trifuralina; Vernolat; Chlorek winylu i wiele innych.
Metale ciężkie
Aluminium (>99%); Antymon (>99,9%); Bar (>80%); Beryl (>99,9%); Bizmut (>99,9%); Kadm (>99,7%); Kobalt (>95%); Chrom (>99,9%); Chrom 6-wartościowy (>99,85%); Miedź (>99,9%); Żelazo (>99,9%); Ołów (>99,9%); Rtęć (>99,9%) Molibden (>90%); Nikiel (>99,9%); Wanad (>87,5%); Cynk (>99,9%).
Znacznie redukowane procentowo bądź usuwane całkowicie są również
Arsen (>99,9%); Pałeczka okrężnicy (E. coli) (>99,999%); Bakteria Leptospira (>99,6%); Fluoren (>99,9%); Mangan (>99,9%); MBA (>96,67%); Nitryle (>95%); PCB (>99,9%); Produkty ropopochodne (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, nafta, benzyna lakowa, olej rafinowany - wszystkie >99,9%); Selen (>99,9%); Tal (>99,5%); rdza; muł; osad; mętność; zły smak i zapach.

Niepożądane związki znajdujące się w wodzie adsorbowane przez filtry PF-2

Fluorki
Fluorek sodu, Fluorokrzemian sodowy, Kwas fluorokrzemowy (Kwas heksafluorokrzemowy).
Arsen
Arsen V (Pentatlenek diarsenu), wstępnie utleniony Arsen III (Tritlenek diarsenu).
Inne zawarte w wodzie jony metali ciężkich

 

 

Zobacz również: Wyniki testów laboratoryjnych