Jak pobierać i obchodzić się z próbką wody

Właściwe pobranie próbki wody i postępowanie z nią ma kluczowe znaczenie dla wykonania sensownego i miarodajnego testu wody. Pojemniki na próbki należy zawsze pobierać z laboratorium badawczego, ponieważ pojemniki mogą być specjalnie przygotowane na określone zanieczyszczenie. Procedura pobierania próbek i postępowania z nimi powinna być ściśle przestrzegana.

Próbki wody do badań bakteryjnych należy zawsze pobierać do sterylnego pojemnika. Przepuszczaj wodę przez filtr przez godzinę, aby doprowadzić do dolnej komory systemu świeżą wodę. Wysterylizuj wyloty filtrów ostrożnie przecierając je wacikiem nasączonym alkoholem. Nie dotykaj ani nie zanieczyszczaj wnętrza pojemnika na próbki, butelki lub nakrętki. Ostrożnie otwórz pojemnik na próbki i przytrzymaj zewnętrzną część korka. Umieść pojemnik na próbki wewnątrz dolnej komory bezpośrednio pod filtrem i pobierz próbkę wody kapiącej bezpośrednio z gwintu elementu filtrującego. W przypadku tej procedury pomocne może być ustawienie pojemnika na próbki na odwróconej filiżance kawy umieszczonej w dolnej komorze. Nie należy pobierać próbki z kranika, ponieważ może być zanieczyszczony podczas użytkowania. Podobnie sprawa może mieć się z dolną komorą, która wewnątrz może nie być sterylna, przez co oddawana do badania woda zawierać będzie również mikro-zanieczyszczenia mogące znajdować się na wewnętrznych ścianach dolnej komory i/lub wewnątrz kranika, przez co wyniki badań nie będą miarodajne, gdyż nie będą uwzględniały faktycznego składu wody po opuszczeniou jej przez elementy filtrujące.

Uwaga: W idealnych warunkach niektóre bakterie mogą podwoić swoją ilość co dwadzieścia minut. W tych warunkach jeden drobnoustrój może potencjalnie namnażać się do ponad miliona drobnoustrojów w ciągu około czterech godzin. Dlatego bardzo ważne jest, aby schłodzić próbkę i przetransportować ją do laboratorium testowego w ciągu sześciu godzin (w skrzyni z lodem).

Nie należy również dostarczać próbki do laboratorium w piątek, ponieważ może ona zostać przetestowana dopiero w następny poniedziałek. Wysyłanie próbek pocztą lub nawet kurierem nie jest zalecane, ponieważ wyniki analizy laboratoryjnej nie będą wiarygodne.