Czym jest leptospiroza i jak filtry Berkey® mogą przed nią uchronić?

Leptospiroza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Leptospira, obecne często w surowej, skażonej nią wodzie. Źródłem infekcji jest zazwyczaj wcześniejszy kontakt wody z zakażonym tą bakterią moczem zwierzęcym, przy czym może on nastąpić w sposób bezpośredni, bądź poprzez przedostanie się go w dużych ilościach do wód gruntowych, np. na terenie lub w pobliżu ferm hodowlanych.

W większości przypadków objawy podobne są do grypy i uwidoczniają się poprzez wysoką gorączkę, dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów, czy przekrwienie spojówek i błony śluzowej gardła. Leptospira może powodować zaburzenia krążenia, uszkodzenie naczyń krwionośnych lub zmiany w narządach miąższowych, układzie nerwowym i mięśniach, przez co w niektórych, ekstremalnych przypadkach zakażenie krętkami Leptospira bywa śmiertelne.

Ponieważ to uciążliwe zakażenie ma miejsce najczęściej poprzez spożycie surowej, niewłaściwie oczyszczonej wody, elementy filtrujące Black Berkey® poddane zostały badaniom laboratoryjnym na skuteczność eliminowania z wody również tej bakterii.

W trakcie przeprowadzonych testów elementy filtrujące Black Berkey® wykazały redukcję liczby bakterii Leptospira w wodzie o 99,6%. Badaniu poddano wodę skażoną bakterią Leptospira w stężeniu o wiele wyższym, niż zwykle ma to miejsce w naturze, tak więc jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku wody z którą wchodzimy w kontakt na co dzień stopień redukcji jest jeszcze wyższy.