Czym jest leptospiroza i czy filtry Berkey mogą przed nią uchronić?

Leptospiroza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Leptospira, obecne często w surowej, skażonej nią wodzie. Źródłem infekcji jest zazwyczaj wcześniejszy kontakt wody z zakażonym tą bakterią moczem zwierzęcym, przy czym może on nastąpić w sposób bezpośredni, bądź poprzez przedostanie się go w dużych ilościach do wód gruntowych, np. na terenie lub w pobliżu ferm hodowlanych.

W większości przypadków objawy podobne są do grypy i uwidoczniają się poprzez wysoką gorączkę, dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów, czy przekrwienie spojówek i błony śluzowej gardła. Ponieważ jednak Leptospira może powodować też zaburzenia krążenia, uszkodzenie naczyń krwionośnych lub zmiany w narządach miąższowych, układzie nerwowym i mięśniach, to w niektórych, ekstremalnych przypadkach zakażenie krętkami Leptospira bywa śmiertelne.

Ponieważ to uciążliwe zakażenie ma miejsce najczęściej poprzez spożycie surowej, niewłaściwie oczyszczonej wody, elementy filtrujące Black Berkey poddane zostały badaniom laboratoryjnym na skuteczność eliminowania z wody również tej bakterii.

W trakcie przeprowadzonych testów elementy filtrujące Black Berkey wykazały redukcję liczby bakterii Leptospira w wodzie o 99,6%. Badaniu poddano wodę skażoną bakterią Leptospira w stężeniu o wiele wyższym, niż to ma miejsce w naturze, tak więc jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku wody z którą wchodzimy w kontakt na co dzień stopień redukcji jest jeszcze wyższy.