Jakość spożywanej wody pitnej jest dla dobrego zdrowia niezwykle ważna. W sytuacji idealnej woda pitna powinna być zdrowa, atrakcyjna fizycznie (barwa, smak, brak mętności) i wolna od wszelkich szkodliwych organizmów, oraz mieć zawartość chemiczną, która będzie sprzyjać zdrowiu konsumenta. Część wody na naszej planecie bierze udział w programie recyklingu, który zapewnia jej ponowne użycie. Ten recykling wody nazywany jest "cyklem hydrologicznym".

Energia ze słońca powoduje odparowanie wody z mórz, jezior, rzek i strumieni. Innymi źródłami powstawiania pary wodnej są też organizmy roślinne i zwierzęce, ale są nimi również procesy technologiczne wykorzystujące spalanie. Gdy w górnej części atmosfery obniża się temperatura, odparowana woda może kondensować się w chmurach. Przed uwolnieniem jej w postaci deszczu lub śniegu, który spada na ziemię, wiatry mogą transportować ją w chmurach na duże odległości. Ponieważ woda skrapla się i opada na powierzchnię Ziemi przez atmosferę, po drodze adsorbuje ona wszelkie gazy, które wydobyły się ze środowiska na powierzchni ziemi. Jest to zarazem główna przyczyna tzw. kwaśnych deszczów i kwaśnego śniegu.

Woda z opadów atmosferycznych przenika następnie przez glebę do wód podskórnych lub gruntowych, albo też trafia do zbiorników wodnych. Ponieważ woda może do pewnego stopnia rozpuszczać każdą naturalnie występującą na Ziemi substancję, staje się zanieczyszczona substancjami, z którymi miała styczność, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Poza przenoszeniem rozpuszczonych minerałów (z których wiele jest dla nas korzystnych), woda zawiera także zawieszone substancje stałe, w tym szeroki zakres żywych organizmów, jak różnego rodzaju bakterie i grzyby, te zaś w zdecydowanej większości nie są już jednak tak dobroczynne. Woda może również przenosić inne ciecze w postaci emulsji, roztworów lub w postaci mieszaniny. Wiele z tych obcych płynów jest zazwyczaj również szkodliwych.

Tak więc pomimo, iż dzisiejsze oczyszczalnie wody są w dużej mierze zorientowane na skuteczne usuwanie niechcianych substancji czy mikroorganizmów z pochodzącej z cyklu hydrologicznego wody, nawet woda z kuchennego kranu nadal może zawierać zanieczyszczenia, które nie są dla nas korzystne, a w niektórych przypadkach wręcz szkodliwe, czy nawet zabójcze. W 1993 roku program telewizyjny NBC "Dateline" udokumentował właśnie ten fakt. Jako przykłady niepowodzenia w usuwaniu potencjalnie śmiercionośnych organizmów z wody pitnej podano wtedy publiczne systemy uzdatniania wody w Milwaukee i Nowym Jorku. Filtry wody Berkey® okazały się skuteczne również w usuwaniu z wody chorobotwórczych pierwotniaków z rodziny Cryptosporidium, będących przedmiotem problemu.

Poznaj nową jakość wody - Poznaj Filtry Wody BERKEY®