Glifosat jest nieselektywnym herbicydem i pestycydem. Jest on powszechnie stosowany jako środek do rozpylania używany uprawach rolnych i przedostaje się do gleby i wód przypowierzchniowych głównie poprzez spływającą z deszczem wodę. To groźne zanieczyszczenie stało się ostatnio przedmiotem dyskusji ze względu na jego związek z ostrą lub przewlekłą ekspozycją prowadzącą do różnych potencjalnych problemów i zagrożeń zdrowotnych. Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA) opublikowała obszerne informacje na temat glifosatu, w szczególności dotyczące jego obecności w wodzie pitnej. Elementy filtrujące Black Berkey® znacznie redukują bądź całkowicie usuwają wiele występujących obecnie powszechnie w wodzie pitnej pestycydów i herbicydów, a samo stężenie glifosatu redukowane jest o ponad 75%, przekraczając tym samym normy raportowania uwzględniane w laboratoriach.

Lista istotnych zanieczyszczeń filtrowanych przez elementy filtrujące Black Berkey® dostępna jest tutaj.

Wyniki testów laboratoryjnych dostępne są pod tym linkiem.